Ngjitja në mal: Ngjitja në mal është një nga aktivitetet fizike më të thjeshta për të apasionuarit e natyrës. Shtigjet në mal kanë shkallë të ndryshme vështirësie. Kohët e fundit disa prej këtyre shtigjeve janë riemërtuar për t’i bërë ato më interesante për vizitorët në alpe (si shtigjet e shkrimtarëve, shtegu i gështenjës apo shtegu i luleshtrydhes). Të gjitha shtigjet janë të shënuara me një shenjë të kuqe dhe të bardhë. Mënyra më e mirë për të marrë informacion mbi shtigjet dhe pikënisjen e tyre është që të pyesni një nga guidat lokale. Shënimi i shtigjeve bëhet me sistemet e mëposhtme të shënjimit të kuq dhe të bardhë, një sistem që tani është instaluar në të gjithë Shqipërinë. 

bardh/kuq/bardh

Shtegu  “MAJAT e BALLKANIT”- “Peaks of the Balkans”

“Majat e Ballkanit” një shteg i gjelbër rrethor me një gjatësi prej 192 km i cili kalon në Alpet e tre shteteve Shipëri-Kosovë-Mal iZi. Ecja në këtë shteg mund të fillohet në të tre shtetet: Theth ose Valbonë-Shqipëri, Plav-Mal i Zi dhe Pejë-Kosovë.

Shtegu mund të përshkohet për 10 ose 13 ditë në varësi të motivimit dhe kushteve fizike. Niveli i vështirësisë varion nga i lehtë tek i moderuar por kërkon kushte fizike të mira dhe paisje të përshtatshme për marshim (si p.sh. këpucë mali, veshje kundër shiut,  llampë/koke ose dore, GPS dhe kutinë e ndihmës së shpejtë). Edhe pse shtegu është i shënuar/markuar rekomandohet që ecjet të bëhen në grup ose me guidë pasi shtegu kalon në zona jo shumë të populluara. Guidat malore janë trajnuar në kuadër të projekteve të GIZ. Ato janë shumë të familiarizuara me shtegun dhe janë çertifikuar nga DAV (Deutscher Alpenverein).

Informacion i mëtejshëm në lidhje me udhërrëfyesit malorë, akomodimin, proçedurat e kalimit malor, përshkrim i detajuar i fazave të ecjes përfshirë profilet në GPS mund të gjendet në Website.

I: http://www.peaksofthebalkans.com

Shtigje të shënuara në Theth/ Trails marked in Theth 

1.Theth - Maja e Zorgjit - QafëThore-Rranza - Gjeçaj - Theth (Ture rrethorenëTheth)

2.Theth- RrethiVizhnӫs - KryqëzimiirrugëspërNikç- Stanet e Pejës- QafëPejë – Theth(Ture rrethorenëTheth)

3.Theth - ShteguiDhenëve - QafëThore - Rranza–Theth(Ture rrethorenëTheth)

4.Theth - QukuiNënshtekut - ShteguiDhenëve - GropaPortës - FusheOkol-Bogë

5.ThethQendër - Ulaj - Gumnarë - FushaDenellit - Gumnarë - GurëtëDudeve-ThethQendër(Ture rrethorenëTheth)

6.ThethQendër - Ulaj - Gumnarë - FushaDenellit - QafaBoshitCurrajEpërm. (Lidhja me ParkunNatyrorRajonalNikajMërtur).

7.Theth, Kisha - Ulaj - Nënrreth - Gjelaj-Qendër (Ture rrethorenëTheth)

8.Theth, Okol - QafaPejës - Stanet e Pejës - Qafa e Prozhnit- Gropa e Koprishtit-Qafa e Jamës - Lëpushe

9.ThethOkol - RrethiiVizhnӫs - Stanet e Praçes - Burimii Ali Pashës - Nikç

10.Theth- BreguiBubës- Qafa e Valbonës - Valbonë

11.Theth, Kisha - Kulla Ngujimit - Ujëvara - KanioniGrunasit- kthimQendër(Ture rrethorenëTheth)

12.ThethQendër- Grunas - Kanioni - Ndërlysa - Kaprre (SyriBlu) - QafëThore

13.Theth, Okol - QafaPejës - Stanet e Pejës - FushaRunicës-Vuthaj, Mal iZi

Shtigje të shënuara në Valbonë/ Trails marked in Valbona 

  1. Rosi’s Peak/ Maja e Rosit
  2. Path along the River to Cerem/ ShtegutpërgjatëlumitCerrem
  3. Valbonë - Stanet e Markofshes (Mountain Huts of Markofsha)
  4. Valbonë - Stanet e ZharritteGjeles- Valbonë (Huts of ZharriiGjelës)
  5. Valbonë- QafaPersllopit-Cerem (Peak of Persllopi)
  6. Valbone(Dragobi) - Stanet e Drockes (Huts of Drocka)
  7. Valbona - KujiiRrogamit – Valbona
  8. Ujevara e Valbones/ Valbona Waterfall

Shtigje të shënuara në Kelmend 

9a        Shtegu i pyllit - Trail of the forest (round trip):

            Vermosh (center) -  Skrapatush – Vermosh (center)           

 9b       Shtegu i pyllit - Trail of the forest:

            Vermosh (center) – Shkalla e Rikavecit           

10a      Shtegu i Kërshit të Djegur - Trail of Kërshi i Djegur(round trip):

            Vermosh Bashkim – Qafa e Kujtë – KërshiiDjegur – Vermosh Bashkim           

10b     Shtegu i luleve – Trail of flowers (round trip):

            Vermosh Bashkim – Qafa e Kujtë – Liqejve – Vermosh Bashkim           

10c      Shtegu i minierave – Trail of mines (round trip):

            Vermosh Bashkim – Qafa e Kujtë – Gjelogjia – Vermosh Bashkim 

11a      Shtegu i italianëve – Trail of Italians:

            Vermosh Bashkim – Kantieri i Budaçit – Qafa e Përdolecit           

11b     Vermosh Bashkim – Qafa e Zabelit           

11c      Shtegu i bjeshkës së Purthiqit

            Qafa e Perdolecit – Qafa e Vushmacës – Maja e Grebenit 

12a      Shtegu i luftëtarit Mem Smajli – Trail of the warrior Mem Smajli (round trip):

            Vermosh (center) – Varrii (grave of )Memit – Vermosh Velipoja – Vermosh (center) 

12b     Shtegu i ujit të kuq(round trip)

            Vermosh (center) – VarriiMemit – Qafa e Mojanit – Zabel – Luguiujit - varriiMemit – Vermosh Velipoja – Vermosh (center) 

12c      Shtegu i majës së Marlulës(round trip)

            Vermosh (center) – VarriiMemit – Qafa e Mojanit - Maja e Marlulës – Zabel – varriiMemit – Vermosh Velipoja – Vermosh (center) 

13a      Shtegu i Grebenit

Vermosh (center) – Çakone -  Maja e Haramis – Maja e Grebenit – Qafa e Zabelit – Vermosh Bashkim    

13b     Shtegu i bjeshkës së Grebenit

Vermosh (center) – Çakone – bjeshka e Grebenit – Qafa e Zabelit – Vermosh Bashkim           

13c      Ngjitje në malin Greben

            Vermosh – Bjeshka e Grebenit – Maja e Grebenit                       

14        Shtegu i Dopkut(round trip)

            Lepushë - Gropa  eujit – Paja - Dopkë – Lepushë                       

15        Shtegu Maja e Berizhdolit(round trip)

            Lepushë - Qafa e Koprrishtit – Maja e Berizhdolit – Paja – Lepushë           

16a      Shtegu Qafa e Trojanit(round trip)

            Lepushë - Qafa e GuritNgusht – Qafa e Trojanit – Lepushë                       

16b     Shtegu Trojani i vogël

            Lepushë - Qafa e Trojanit - Maja e Trojanittëvogël (2134m)              

16c      Shtegu Qafa e Tute(round trip)

            Lepushë – Dopkë - Qafa e eTute – Lepushë           

17        Nikç – Qafa e Dobraçes - Theth 

18a      Skrapatush – Vila                        

18b     Shtegu i shkëmbinjve

Skrapatush – Vila – Jeshnica – Çakone

18c      Jeshnica – Gryka e Dhoz           

19        Shtegu i kanionit – Canyon trail:

            Vermosh Bashkim – Ujëvara – Kanion 

20a      Shtegu i Mbretëreshës së Bjeshkës –Queen of the Mountain Trail

            KishaSelcë  –Mreg – Jeshnica 

20b     Shtegu i Jeshnicës – Jeshnica Trail           

21a      Shtegu i Karramaneve

            KishaSelcë – Mreg           

21b     Shtegu i ujëvarës së Sllapit – Trail to Sllap waterfall

            Kisha Selcë – Mreg – Ujëvara e Sllapit 

22a      Shtegu i Shpellës së Shenjtë

            Ura e Tamarës - Kozhnje           

22b     Shtegu i gjuetarëve – Hunters’ Trail

            Ura e Tamarës – Koznje – Kozhnje e Sipërme           

24        Shtegu Qafa e Kercunës

            Lepushë - Qafa e Kercunës – Vukël              

26        Shtegu Qafa e Jamës

            Lepushë - Qafa e Jamës – Nikç             

27        Shtegu Qafa e Pejës(connection with Theth)

            Lepushë - Qafa e Jamës - Gropa e Koprrishtit - (Qafa e Pejës - Theth )                         

30a      Shtegu i Livadhit të Vajushës

            Lepushë - Qafa e Dobkut – Paja - Qafa e Vajushës – LivadhiiVajushës        

30b     Shtegu i Majës së Vajushës(round trip)

Lepushë - Qafa e Dobkut – Paja - Qafa e Vajushes - Maja e Vajushes (2059m) – Lepushë           

30c      Shtegu i Pajës – Trail of Paja 

Trails connecting Kelmend with the Municipal Nature Park Shkrel 

  1. Bogë-Qafa e Bigës- Livadhet e Bogës-Qafa e Dobraçes-Nikç
  2. Bogë-Qafë e Keqe-Fushëzezë-Qafa e Kapes-Broje-Kozhnje